hier Lets Wageningen, terug van weggeweest.

vriendelijk geld

vriendelijk geld

Voor een juiste voorstelling van deze algemene zaken, schets ik hier een tegenstelling tussen goed en slecht geld,
zoveel mogelijk gebaseerd op ervaringen binnen de Lets-Wageningen. Goudgeld valt af, want dat is milieutechnisch al niet schoon. Ook sociaal scoort het niet hoog. Dat is dus een voorbeeld van fout geld.

Maatschappelijk eerlijk geld betekent geen uitbuiting van armen of voortrekkerij van rijken. En dat bij werk ook
een vergoeding hoort. Het huidige geld, de euro, voldoet daar niet aan. Gezien veel inflatie, veel vrijwilligerswerk
en veel sociale ongelijkheid.
Geld moest ook niet gratis zijn voor sommige partijen en duur voor anderen, wij dus. En geld moet ook zijn
waarde behouden, want voor je het weet wordt het afgroomd. Dat is steeds het geval bij fiat geld, omdat het naar
believe bijgedrukt en ingenomen wordt om de waarde te sturen.

Vriendelijk geld zou ook een sociaal vangnet moeten hebben. Door de laatste innovatie met zonne-energie wordt onze munt ‘gedekt’ geld. Dat gebeurt om diverse redenen. Een van de gevolgen isdat  het aantrekkelijker wordt te sparen.  We stimuleren het sparen zonder rente in te voeren. Door het sparen is het minder belangrijk dat aanbod en vraag in evenwicht zijn. Meer Letsers zullen koopkracht aanhouden. Na een tijdje staat iedereen positief.
Als de Stenen gedekt zijn zal blijken dat de inflatie van de euro/Eurijn een positieve invloed heeft op de waarde
van een Steen. Ook komen er inkomsten terug van de investering in zonnepanelen door de verkoop van energie. Beide inkomsten kunnen we gebruiken om een sociaal vangnet te maken voor degenen die desondanks in de knel zijn geraakt met schuld bij Lets.